กิจกรรม
ข่าวสาร
ติดต่อ
ITA
LPA
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่องนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 25 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 25 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
click
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100
หรือ